Omgaan met geld

Stichting Oisterwijk Centraal organiseert in samenwerking
met GoG (Grip op Geld) een training ”Omgaan met geld”.

Na deze training is de cursist in staat om zelfstandig zijn financiële huishouden te voeren en/of tijdig hulp in te schakelen bij problemen.

Financieel gewoontegedrag wordt doorbroken en leidt tot (financiële) gedragsverandering op langere termijn waardoor de cursist in staat is om:

  • De financiële situatie in kaart te brengen
  • Verantwoord te besteden (korte termijn)
  • Vooruit te kijken (lange termijn)
  • Bewust financiële producten te kiezen
  • Over voldoende financiële kennis te beschikken

Locatie: Basisschool De Tovervogel, Terburghtweg 1a Oisterwijk
Tijd: van 19.30 tot 21.15 uur
Aanmelden voor deelname of meer informatie kan via
info@stichtingoisterwijkcentraal.nl of 0647933872 Karin Rentmeester