Meer over doneren

Stichting Oisterwijk Centraal is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wilt u ons werk financieel steunen dan is een donatie welkom op bankrekeningnummer:
NL42 RABO 0305 2138 73 t.n.v. Stichting Oisterwijk Centraal

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Stichting Oisterwijk Centraal.

De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen.

De Stichting Oisterwijk Centraal is voortgekomen uit de vele maatschappelijke projecten die mede werden georganiseerd en ondersteund door Mentorhulp Oisterwijk en is er met name voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk (Heukelom, Moergestel, Oisterwijk) voor het stimuleren, activeren en begeleiden van activiteiten en diensten op het brede terrein van welzijn.

Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Stichting Oisterwijk Centraal is 8554.00.729