Vrienden van Stichting Oisterwijk Centraal

De Vrienden van Stichting Oisterwijk Centraal zijn inwoners, bedrijven en instellingen die de stichting een warm hart toedragen en de activiteiten ondersteunen middels een bijdrage hieraan. Voor het organiseren van activiteiten is de stichting geheel afhankelijk van subsidies en bijdragen van gemeente, welzijnsfondsen en donaties van particulieren en bedrijven.

Wilt u de stichting steunen met haar projecten? Word dan “Vriend van Stichting Oisterwijk Centraal”. Dit kunt u doen door eenmalig per jaar of maandelijks, een bedrag over te maken naar: NL42 RABO 0305 2138 73 ten name van Stichting Oisterwijk Centraal.

Met onze ANBI status zijn er ook voordelen voor donateurs: bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Stichting Oisterwijk Centraal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stichtingoisterwijkcentraal.nl. Elk bedrag is welkom en draagt bij aan de realisatie van een project. Alvast bedankt!!