Wat Stichting Oisterwijk Centraal doet

Bevorderen van maatschappelijke participatie

De maatschappelijke betrokkenheid van burgers vergroten waardoor er een meer rechtvaardigere en socialere samenleving ontstaat, waarin de zorg voor elkaar, het zich verbonden voelen met elkaar en voor elkaar verantwoordelijk zijn centraal staan. Het laten participeren van mensen met een beperking.

Vergroten van de zelfredzaamheid

Werken aan een zorgzame samenleving met aandacht voor elkaar. Een samenleving waarin mensen worden aangesproken op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid maar zij ook in staat gesteld worden om hun eigen keuzes te maken. Een samenleving waarin het weer gewoon wordt om elkaar een handje te helpen.
Het vergroten van de sociale veerkracht in de directe woonomgeving. Mensen helpen omdenken, van denken in problemen naar denken in oplossingen.

Versterken van de kracht van de samenleving

Werken aan een sterk sociaal netwerk waarin alle burgers (met of zonder beperking) elkaar actief helpen en ondersteunen. Het bevorderen van de sociale samenhang in buurten en wijken zodat de netwerken tussen burgers onderling worden versterkt. Het bevorderen van netwerken rond kwetsbare burgers, waarin burgers, professionals en de overheid naast elkaar acteren. Het organiseren en ondersteunen van informatieve bijeenkomsten voor alle leeftijden. Het organiseren en ondersteunen van sociale en maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Ook voor mensen met een beperking.

Stimuleren van samenwerking

Tussen burger en burger. Tussen burger en professional. Tussen professional en professional.